Intimteater, lite teater hvor det som regel oppføres stykker med få skuespillere, hvor menneskeskildringen er hovedsaken og den ytre handling spiller en mindre vesentlig rolle.