Taleteater, alternativ betegnelse på dramatisk teater i betydningen fremførelse av skuespill i klassisk og moderne klassisk konvensjon med dialoger og faste handlingsmønstre. Betegnelsen kan også brukes til å avgrense musikkteater fra dramatisk teater i betydningen talt teater.