Kulisse er i teateret en bevegelig dekorasjon eller bakgrunn som danner sideveggene og fløyene til scenen.