Karakterskuespiller er en skuespiller som legger hovedvekten på psykologisk menneskeskildring, og som søker å gjengi rollens individuelle særpreg ved personlig oppfatning og omhyggelig figurtegning.