Tablå er en form for levende bilde. I et tablå kan man gjengi et maleri, en historisk scene eller en scene fra et drama eller dikt ved hjelp av levende figurer og scenografi.