Fantasia er innen teater et ord som brukes om både orientalsk festarrangement, spansk og arabisk rytterlek og krigsskuespill.