Mimikk er minespill, altså skiftende ansiktsuttrykk, som avspeiler sinnstilstand og følelser.