Mimikk er det samme som minespill, det vil si skiftende ansiktsuttrykk som avspeiler sinnstilstand og følelser.