Teatersport, improvisasjonsteater uten fastlagt manus, vanligvis med konkurranseaspekt (lag konkurrerer mot hverandre). Teatersport er ofte interaktivt idet publikum deltar med innspill og forslag, evt. også i selve spillet.