Fremmedgjøring er en dramatisk teknikk som prøver å forhindre en følelsesmessig innlevelse fra publikums side. Se Verfremdung.