Scene er en mindre del av et skuespill eller en opera. Ordet brukes også om et opptrinn eller syn, og om stedet der en begivenhet fant sted, for eksempel «scenen for en forbrytelse».