Mindre avsnitt av skuespill eller opera, opptrinn, syn, bilde, stedet for en begivenhet.