Teater

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 10 kategorier:

  1. Figurteater
  2. Internasjonal scene- og teaterhistorie
  3. Internasjonale teaterinstitusjoner
  4. Internasjonale teaterregissører og scenografer
  5. Internasjonale teaterskuespillere
  6. Norske teatergrupper
  7. Norske teaterinstitusjoner og -organisasjoner
  8. Teatervitenskap og -teori
  9. Teatervitere og -historikere
  10. Ulike lands teatertradisjoner