Visual performance, teaterform som springer ut fra performance-bølgen i slutten av 1960-årene. Denne teaterformen innebærer at det sceniske uttrykket estetisk sett i større grad bygger på det visuelle enn det tekstlige. Retningen har kommet til å prege utviklingen innen visse former for prosjektteater og dans siden 1980-årene.