Premiere er den første offentlige oppføringen av et teaterstykke, eller den første fremvisningen av en film eller en annen forestilling.