NORSO-soldater under utførelsen av Operasjon Rype i mars-april 1945
Rustkammeret, Forsvarets museer. Fotograf trolig Herbert Helgesen.

Operasjon Rype var en amerikansk spesialoperasjon i Norge under andre verdenskrig. Soldatene ble sluppet i fallskjerm over Snåsafjellene i slutten av mars 1945 og gjennomførte to sabotasjeaksjoner mot Nordlandsbanen for å hindre togtransporter av tyske soldater i krigens sluttfase. Bakgrunnen for oppdraget var de tyske forflytningene av tropper og materiell fra Nord-Norge gjennom Sør-Norge og videre med skip til nordtyske havner for å styrke de svekkede tyske forsvarslinjene i Sentral-Europa.

Soldatene som deltok i Rype tilhørte «Norwegian Operational Group» (NORSO), som tilhørte den amerikanske etterretningsorganisasjonen Office of Strategic Services (OSS).

De norsk-amerikanske spesialsoldatene

Mange av soldatene i Rype var rekruttert fra den amerikanske hærens 99th Infantry Battalion, som ble opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Flere av soldatene hadde norsk opprinnelse. Fra denne bataljonen ble en håndplukket styrke på omkring 80 mann, som fikk betegnelsen «Norwegian Operational Group» (NORSO), overført til Skottland senhøsten 1943 og øremerket for innsats i Norge. Da allierte myndigheter som ledd i forberedelsene til landgangen i Normandie 6. juni 1944 innskrenket mulighetene for bruk av innsendte spesialstyrker, viste det seg vanskelig å finne et passende oppdrag. Størstedelen av NORSO ble derfor overført til Nord-Frankrike denne sommeren for å operere bak de tyske linjene og etablere kontakt med franske motstandsgrupper.

Da frigjøringen av Frankrike var gjennomført høsten 1944, returnerte NORSO til Skottland. En del av styrken ble så overført til USA for senere innsats i Kina med opplæring av lokale geriljaavdelinger, mens vel halvparten av mannskapene – med de beste norskkunnskapene og skiferdighetene – ble holdt tilbake for eventuelle operasjoner mot det tyskokkuperte Norge.

Ledelse og organisering

Rype var den første og eneste kombinerte ski- og fallskjermoperasjonen som amerikanske soldater gjennomførte under andre verdenskrig, og den bestod i hovedsak av nordmenn og norsktalende amerikanere. Soldatene i NORSO tilhørte «Special Operation Branch» (SO). SO som var en del av den langt større og mer overgripende etterretningsorganisasjonen Office of Strategic Services (OSS), kan regnes som det amerikanske motstykket til den britiske spesialtjenesten SOE. NORSOs øverstkommanderende var oberstløytnant Gerard Bolland, mens Rypes leder, major William E. Colby (1920–1996), senere ble sjef for etterretningstjenesten CIA (OSS’ etterfølger). Som norsk liaison fungerte offiseren og Kompani Linge-mannen Herbert Helgesen.

En krevende operasjon

Rype, som var underlagt den interallierte ledelsen for spesialoperasjoner i Vest-Europa (Special Forces Headquarter), var den eneste amerikanske spesialstyrken som utførte sabotasje mot den tyske okkupasjonsmakten i Norge under andre verdenskrig. Planleggingen av operasjonen startet i januar 1945 og ble utført i samarbeid med det britiske SOE (Spesial Operations Executive) og norske myndigheter (Forsvarets Overkommando). Tyske patruljer i det planlagte slippområdet samt vanskelige værforhold resulterte i at operasjonen ble forsinket med mer enn en måned.

Styrken som hoppet ut i fallskjerm over Gjevsjøen 24. mars, utgjorde snaut halvparten av de 36 utvalgte deltakerne. Reduksjonen skyldtes at tre av de i alt åtte slippflyene (B-24 Liberator) måtte gjøre vendereis på grunn av tekniske problemer og dårlig vær. I tillegg feilnavigerte det åttende flyet og droppet de fem ombordværende operatørene omkring 80 kilometer inne på svensk territorium. To påfølgende forsøk på å forsterke ekspedisjonen fra Storbritannia fikk begge fatal utgang. Tilbake fra nok et mislykket tokt styrtet et fly 30. mars ved KirkwallOrknøyene, og 13 av de 14 om bord omkom. 7. april styrtet et annet fly på Plukkutjønnfjellet i Snåsa, og alle 12 ombordværende besetningsmedlemmer og operatører omkom.

Aksjoner og trefninger

Fjellgården på Gjevsjøen. NORSO-soldater gjør klar for patrulje
Fjellgården på Gjevsjøen. NORSO-soldater gjør klar for patrulje
Rustkammeret, Forsvarets museer. Fotograf trolig Herbert Helgesen.

De gjenværende 16 amerikanske spesialsoldatene etablerte base på Gjefsjøen fjellgård, hvor de fikk hjelp fra en gruppe norske motstandsfolk som bistod med etterretning, samband og logistikk. To vellykkede sabotasjeaksjoner ble gjennomført med assistanse fra lokale veivisere og operatører fra SOE-ekspedisjonen «Woodlark». Innsatsstyrkene sprengte jernbanebroen Tangen i Stod 14. april, og 22. april ble 2,5 kilometer av jernbanelinjen ødelagt i Lurudalen mellom Agle og Grong. Da en tysk patrulje tok seg frem til fjellgården på Gjefsjøen 2. mai, kom det til kamp mellom tyskerne og medlemmer av Rype. Alle de fem tyske soldatene ble drept, mens en norsk motstandsmann såret.

Frigjøringen

For å unngå nye trefninger med tyske avdelinger like før frigjøringen, fikk ekspedisjonen ordre om å gå over på svensk side av grensen. Etter den tyske kapitulasjon 8. mai vendte Rype tilbake til Gjefsjøen, og tre dager senere kom klarsignalet til at hele styrken, som med norske medhjelpere omfattet vel 30 mann, kunne ta seg ned fra fjellet og videre via Steinkjer til Trondheim for å bistå allierte og norske myndigheter med avvæpningen av de tyske styrkene i Trøndelag.

Betydning

Målt i antall tapte menneskeliv ble Rype en kostbar affære, og sett i ettertid kan operasjonen neppe anses som å ha lønt seg. Jernbanesabotasjen hindret riktignok forflytninger langs Nordlandsbanen de to-tre siste ukene av krigen, men aksjonene kom for sent i gang til å få noen merkbar innvirkning på utskipingen av de tyske troppene til Tyskland. Det siste krigsåret var imidlertid amerikanerne gjennom OSS kommet tungt inn med våpen og utrustning til den militære motstandsbevegelsen i Norge, og Rype har i norsk krigshistorie blitt en påminnelse om USAs støtte til den norske motstandskampen. I nyere tid har operasjonen også blitt et viktig symbol for det senere samarbeidet og samvirket mellom norske og amerikanske militære avdelinger.

Ettermæle

Trøndelag Heimevernsdistrikt (HV-12) sin innsatsstyrke, som ble opprettet i 2005, fikk navnet sitt etter denne operasjonen. Bygningen på Gjefsjøen fjellgård som ble brukt som hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tomt i mange år. I perioden 2018–2021 er bygningen restaurert av organisasjonen OSS Gjevsjøen. Den inneholder en utstilling om Operasjon Rype og er åpen for besøkende.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Heimark, Bruce H. (1994): The OSS Norwegian Special Operations Group in World War II. Westport, CT.
  • Lindgjerdet, Frode (2016): Kampen om Nordlandsbanen. Ares forlag,
  • Lindgjerdet, Frode (2022): Operation Rype. A WWII OSS Railway Sabotage Mission in Norway, Casemate Publishers. Havertown PA.
  • Nyquist, Gerd (1981): Bataljon 99. Aschehoug. Oslo
  • Solhjell, Kåre Olav og Traphagen, Friedrich (2001): Fra krig til fred. Fokus på Snåsa og Nord-Trøndelag. Boksmia. Ål.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg