Virvelløse dyr

Fossil, rest av plante eller dyr som har levd i tidligere jordperioder og som på en eller annen måte er blitt bevart i jord- eller bergartslag. Det som avgjør om restene skal kalles fossiler eller ikke, er deres geologiske alder – ikke oppbevaringstilstanden eller den omstendighet at organismene tilhører en nålevende eller utdødd gruppe. For eksempel er dyre- eller planterester som i nåtiden er blitt gjennomtrengt eller overrent av mineralske oppløsninger og således blitt «forsteinet», ikke dermed blitt til fossiler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lene Liebe Delsett

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 114 artikler: