Er kjent allerede fra eldste kambrium og spilte en stor rolle, særlig i paleozoikum.