Rugosa, fossile hornkoraller, utdødd underklasse av klassen koralldyr. De var hovedsakelig enkeltkoraller med hornformet kalkskjelett med lengdestriper (rugae) og tilvekstringer. Solid ytre vegg. Tverrsnitt viser et stjernemønster av indre kalkplater. Vanlige som fossiler fra paleozoikum, også i Norge.