Phyllograptus, graptolittslekt (små, kolonidannende dyr) med fire grener vokst sammen langsetter. Viktig ledefossil. Vanlig i ordoviciske skifere, bl.a. i Norge. Se også graptolitter.