Gastraea, hypotetisk urtarmdyr som ble antatt å være stamform for alle flercellede dyr, et begrep benyttet av Ernst Haeckel i hans gastraea-teori til forklaring av dyrenes og menneskets opprinnelse. Antagelsen bygger på at alle flercellede dyr i sin utvikling gjennomgår et mer eller mindre tydelig gastrula-stadium (se gastrula og gastrulasjon). Av nålevende flercellede dyr er det bare visse svamper og nesledyr (Hydra) som står nær en slik hypotetisk stamform.