Homostelea, utdødd pigghudklasse i underrekken carpoideer. Asymmetriske, flattrykte pigghuder hvor det fra selve kroppen gikk ut en stamme. De hadde et skjelett av kalkplater; platene var forskjellige på over- og undersiden av kroppen. Levde i mellomkambrium. Fossilene er sjeldne.