Graptolithina, klasse innen dyrerekken hemichordater. Sjeldne idag (Rhabdopleura), vanlig som planktoniske fossiler i ordovicium og silur; se graptolitter.