Chitinozoer, ca. 0,1–2 mm store fossiler av usikker tilhørighet, sannsynligvis dyr, som levde fra kambrium til devon (360–590 mill. år siden). De er urneaktige og består av et kitinlignende stoff som motstår nedbrytning så de kan finnes bevart i sedimenter. De har særlig betydning for datering av sedimenter i forbindelse med oljeleting i eldre paleozoikum, hvor det er få andre mikrofossiler.