Echinosphaerites, utdødd pigghudslekt i klassen cystoidea. Kroppen var kuleformet, og de hadde en kort stilk og ganske korte "armer" som ble brukt til å filtrere mat fra vannet. De er særlig kjent fra midtre ordovicium, bl.a. i Oslofeltet. Det opprinnelige hulrommet i kroppen finnes ofte fylt med kalkkrystaller som har vokst innover fra skallplatene. Derfor har de fått trivialnavnet "krystallepler".