Nålevende dolkhaler er av de beste eksempler på «levende fossiler». Nærbeslektede arter forekom alt i trias og de eldste representanter i silur. Disse hadde en leddelt bakkropp. Dolkhaler tilhører klassen Merostomata som er samme klasse som de paleozoiske eurypteridene.