Polypora, utdødd robust nettformet mosdyrslekt i orden Fenestrida. Levde fra ordovicium gjennom perm; vanlig forekommende i lag fra karbon og perm på Svalbard.