Arkeozoisk, (av arkeo- og gr. 'dyr'), om bergarter med levninger av de første, «lavtstående» dyreorganismer.