Er meget vanlige, i Norge bl.a. i den ordoviciske gastropodkalken. Forgjellesnegler levde allerede i kambrium, bakgjellesnegler og lungesnegler oppstod først i midten av paleozoikum.