Rudister, utdødd muslingorden som levde i kritt. Høyre skall er tykt og hornformet, venstre danner et lokk.