De eldste tifotkreps er kjent fra trias og opptrer i stort antall i denne og senere geologiske perioder. I jura forekommer hummerarter og krabber, de siste særlig vanlige i tertiære avleiringer.