Stromatoporoidea, utdødd kalksvampklasse. De var kolonidannende og lignet både svamper og koralldyr, og de plasseres iblant som en orden av koralldyr. Klassen levde fra mellom-ordovicium til kritt.