Cystoideer, fossil pigghudklasse i underrekken liljedyr med et ovalt eller kulerundt beger som er festet til bunnen ved en stilk. Begeret består av et større eller mindre antall polygonale plater som er gjennombrutt av et poresystem. Armer mangler eller er svakt utviklede og uforgrente. En sentral munnåpning ligger på oversiden av begeret. Cystoideene hadde sin største utbredelse i ordovicium-silur, og døde ut i devon. I Norge er flere arter kjent fra ordoviciske avleiringer.