Er forholdsvis sjeldne, men flere arter er kjent allerede fra tidlig ordovicium, også i Norge.