Fenestella, utdødd fingrenet, nettmønstret mosdyrslekt i orden Fenestrida. Eksisterte fra ordovicium gjennom perm; vanlig forekommende i lag fra karbon og perm på Svalbard.