Slangecystoider, utdødd pigghudklasse i underrekken Echinozoa (sjøpinnsvin og sjøpølser). De var frittlevende og levde fra tidlig ordovicium til sen silur. Bare få fossiler er kjent. De hadde form som en oppnedvendt tallerken med munnen midt under. Anus manglet hos de fleste kjente artene. Slangecystoidene hadde tre par store føtter på undersiden.