Amiskwia, utdødd dyreslekt fra kambrium, utgjør en egen rekke. Kjent i bare noen få eksemplarer fra British Columbia, Canada. Kroppen var gelatinøs og hadde tydelig hale. Hodet hadde to tentakler. Lengde 2–3 cm. De svømte trolig fritt i vannmassene.