Peltura, utdødd leddyrslekt i klassen trilobitter. Artene er bare få cm lange, men kan forekomme i store mengder. Viktige ledefossiler fra sen kambrium. Best kjent fra Skandinavias alunskiferlag.