Timokrati, en styreform hvor den politiske makten i staten er fordelt forholdsmessig ut fra eiendomsforhold. Aristoteles beskrev timokrati som styre ved eiendomsbesittere. Solons forfatning i Athen er et eksempel. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

21. juli 2014 skrev Andreas Harald Aure

Hei!
Jeg sender straks inn forslag til ny tekst for timokrati. Jeg bygger på denne definisjonen:

a form of government in which political power is in direct proportion to property ownership. Related: Timocratic;timocratical.
http://dictionary.reference.com/browse/timocratical

Feilen som nåværende definisjon i SNL gjør er å blande sammen politisk makt (political rights) og sivile/borgerlige rettigheter (personal rights). Timokrati sier ikke noe om _hvordan_ eller _hva_ borgerlige rettigheter bør fordeles/være, bare om _hvem_ som har/bør ha makten i staten. I et timokrati kan alle ha like rettigheter (f.eks. at høy og lav, rik og fattig straffes like hardt for samme forseelse), selv om statens _ledes_ av de med eiendom. Tilsvarende med de to andre grunnformene monarki og aristokrati: rettighetene kan være like (f.eks nedfelt i en grunnlov), selv om staten ledes av en eller flere personer.

Jeg har sett hen til det som står i tysk og engelsk Wikipedia om timokrati, samt tysk og engelsk oversettelse av det Aristoteles skriver om dette i Nikomakiske etikk.

Mulig å utvide teksten, om ønskelig.

Vennlig hilsen
Andreas Harald Aure

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.