Timokrati, en styreform hvor den politiske makten i staten er fordelt forholdsmessig ut fra eiendomsforhold. Aristoteles beskrev timokrati som styre ved eiendomsbesittere. Solons forfatning i Athen er et eksempel.