Nepotisme, ble opprinnelig brukt om pavens begunstigelse av sine nevøer eller andre slektninger ved utdeling av geistlige embeter. Nå brukes nepotisme om urettmessig begunstigelse av slektninger til fortrengsel for andre ved utdeling av embeter og andre stillinger.