sosialliberalisme

Sosialliberalisme, en form for liberalisme som ble utformet i Storbritannia i siste halvdel av 1800-tallet og som understreker at individet ikke bare er et selvstendig vesen, men også sosialt avhengig.

Faktaboks

uttale:
sosiˈalliberalisme

Teorien betoner i tråd med dette at staten må gripe regulerende inn i samfunnsforholdene: Staten må legge forholdene til rette for sosialt forsvarlig og ansvarlig individuell utfoldelse.

Uten en slik tilretteleggelse vil individene utvikle seg ensidig og som hensynsløse vesener, der de sterke klarer seg bra og de svake bukker under.

Den sosiale liberalisme er altså en reaksjon på den klassiske, rent individualistiske liberalisme, som hadde lært at individene alene hadde ansvar for sin egen utvikling og at samfunnet bare skulle gripe inn for å beskytte individene mot hverandre, det vil si å opprettholde ro og orden.

I motsetning til liberalismen krever derfor sosialliberalismen en aktivt tilretteleggende stat; særlig krever den en bevisst sosial-, kultur- og utdannelsespolitikk. Man kan således si at sosialliberalismen gir grunnlag for velferdsstaten.

Sosialliberalismens viktigste teoretikere er britene John Stuart Mill, Thomas Hill Green og Leonard T. Hobhouse.

På 1900-tallet ble sosialliberalismen det viktigste ideologiske grunnlag for mange liberale partier, blant annet de nordiske mellompartier, de britiske og kanadiske liberale partier, det tyske fridemokratiske parti og til dels det amerikanske demokratiske parti.

Også mange sosialdemokratiske partier er sterkt påvirket av sosialliberal tenkning.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg