Autark betyr selvhersker eller eneveldig hersker. Se enevelde.