Despoti, despotisme, rettsløst enevelde, styreform hvor statsoverhodet, det vil si despoten styrer vilkårlig, ubundet av lov og rett, altså det motsatte av en rettsstat.