insentiv

Artikkelstart

Et insentiv er noe som motiverer mennesker til handling. Insentiver kan påvirke adferd og valg gjennom å gjøre et alternativ mer å foretrekke enn et annet.

Faktaboks

Uttale
insentˈiv
Etymologi
av latin ‘som angår tonen’
Også kjent som

incentiv

Det skilles mellom ytre insentiver og indre insentiver. Ytre insentiver kan for eksempel være belønning i form av økonomisk gevinst. Indre insentiver kan være opplevelsen av tilfredshet eller glede ved den handlingen eller aktiviteten man har gjort.

Insentiver og økonomisk adferd

Insentiv er et sentralt begrep innenfor økonomifaget. En tradisjonell antagelse innenfor økonomi er at mennesket er grunnleggende drevet av rasjonalitet og egeninteresse, og at økonomiske insentiver kan forklare mye av menneskelig adferd.

Fagfeltet adferdsøkonomi handler om hvordan mennesker foretar økonomiske beslutninger, og her er man opptatt av samspillet mellom økonomiske, sosiale, juridiske og psykologiske faktorer. Innenfor adferdsøkonomi anerkjenner man at mennesker har begrenset rasjonalitet og vil motiveres av ulike insentiver.

Insentiver i arbeid og organisasjon 

Innenfor organisasjonspsykologi er man opptatt av hvordan insentiver virker på – og kan brukes for å fremme – innsats, prestasjoner og produktivitet i arbeidslivet.

Organisasjoners belønningssystemer vil være basert på noen underliggende antagelser om hvilke insentiver som får folk til å gjøre en best mulig innsats i jobben. Økonomiske insentiver er mye brukt for å motivere til prestasjon og produktivitet, for eksempel i form av prestasjonsbasert lønn og bonusordninger. Motivasjon er imidlertid et sammensatt fenomen, og det er ikke nødvendigvis slik at økonomisk belønning vil være det beste insentivet når det gjelder å motivere til arbeidsinnsats.

Indre insentiver vil kunne være en vel så viktig motivasjonsfaktor. Slike insentiver kan for eksempel være tilfredshet med arbeidet eller ved å tilhøre organisasjonen, eller opplevelse av glede over eller mening med det arbeidet man gjør.

Insentiver i biologisk psykologi

Ifølge teori om homeostase, som går ut på at organismer søker å opprettholde en likevekt i sitt indre miljø, antas avvik fra en likevektstilstand å motivere til adferd som vil bringe organismen tilbake i balanse. Slik kan fysiologiske tilstander som for eksempel sult, tørst og trøtthet skape en drift som dirigerer atferden mot insentiver som vil skape likevekt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg