Etnografi i Asia

Etnografi, studiet av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi.Et vesentlig trekk ved etnografien er at faget særlig har beskjeftiget seg med kultur- og samfunnsformer utenfor den industrialiserte verden og derved økt vårt kjennskap til variasjon og likhetstrekk ved slike former.Men etter hvert som de tradisjonelle samfunnene i Afrika, Asia, Oseania og andre deler av verden er blitt trukket inn i verdenssamfunnet, har etnografien også beskjeftiget seg med studiet av kultur- og samfunnsendring.Likeledes har den ved sine intensive undersøkelser i mer «eksotiske» samfunn fått behov for lignende forskning i våre egne, europeiske samfunn for å drive sammenlignende studier.Tidligere hørte også studiet av menneskets fysiske preg («raser» med mer) inn under etnografien. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Etnografi i Asia

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 6 kategorier:

  1. Etnografi i Nord-Asia
  2. Etnografi i Sentral-Asia
  3. Etnografi i Sør-Asia
  4. Etnografi i Sørøst-Asia
  5. Etnografi i Vest-Asia
  6. Etnografi i Øst-Asia

Inneholder 1 artikler:

S

  1. sahib