Tian Shan, fjellsystem i Sentral-Asia, i Kirgisistan og Kina, ca. 3000 km langt og 350–500 km bredt. Alpine fjellformasjoner, med spisse topper og isbreer. Høyeste fjell er Pobeda (Pik Pobedy), 7439 moh., på grensen mot Kina. Klimaet er utpreget kontinentalt, med store variasjoner i sommer- og vintertemperaturer. Nedbøren varierer fra 1000–1500 mm i vest til under 100 mm i de mest nedbørfattige områdene i øst. Snøgrensen ligger gjennomsnittlig 3700 moh., lavest i vest.