Halal, arabisk ord som betyr tillatt eller lovlig. I islam brukes ordet både om handlinger og ting. Det motsatte av halal er haram, forbudt. Reglene for halal og haram i islam er en del av et større regelverk som bestemmer livsførsel og moral. De islamske lovskolene går detaljert til verks når de forklarer hva som er halal, og det forekommer små forskjeller i reglene. 

I snever forstand brukes begrepet halal om mat og drikke, basert på motsetningen mellom halal og haram, det vil si mellom rent (tahirpak) og urent (najis). Svinekjøtt og kjøtt av rovdyr er eksempler på mat som ikke er halal, mens dyr drept på jakt er halal.

Hvis sult eller nød tvinger de troende til å bryte forskriftene, er de tilgitt (sure 5, 3). Spiseforskriftene nevnes også i hadith-tekstene og samtlige forskrifter utdypes og systematiseres i fiqh-litteraturen.

Ifølge Koranen er alt Gud har skapt til bruk for menneskene tillatt, bortsett fra det som uttrykkelig er forbudt: «Han påbyr dem det som er rett og forbyr det urette, tillater gode ting og forbyr det stygge»(sure 7, 157). I fiqh-litteraturen, den rettsvitenskapelige litteraturen, klassifiseres alle handlinger og ting i fem kategorier:

  • obligatorisk eller nødvendig (fard, wajib)
  • anbefalt (mandub)
  • nøytralt (mubah)
  • klanderverdig (makruh)
  • forbudt (haram)

Koranen anbefaler planteføde og frukt (som i sure 6, 141) og kjøtt av husdyr som sau, geit og kamel (sure 6, 143-44). Dyr drept på jakt er tillatt. Den forbudte maten er svinekjøtt, blodmat, selvdøde dyr og dyr som er viet andre guder (sure 5.3-4; sure 6, 145-46). Kjøtt av rovdyr og rovfugler er også forbudt. De som i dag fullt ut tar konsekvensen av forbudet mot svinekjøtt fører en tidkrevende kamp med å få oversikt over alle matvarer som kan inneholde animalsk fett, som kjeks, ost, iskrem.

Dyr må slaktes på en bestemt måte for at kjøttet skal være halal. Dyret skal slaktes idet det vendes i retning Mekka, Guds navn påkalles (sure 6, 118), strupens hovedpulsåre kuttes og dyret tømmes for blod.

Vin er regnet som haram, men vinforbudet varierer litt mellom de ulike lovskolene. Mens maliki-shafi’i og hanbali-skolene hevder at det arabiske ordet khamr (vin) omfatter alle alkohol-holdige drikker laget av druer, dadler eller liknende substanser, begrenser hanafi-skolen  khamr til gjæret drikk av druer. Samtlige skoler er imidlertid enige om at å drikke khamr er forbudt, og det er også forbud mot kjøp og salg. I muslimske land er det som regel ikke-muslimer som selger alkohol. Forbudet mot alkoholkonsum omfatter også forbud mot narkotika.

Måten halal praktiseres på skaper ofte debatt, både mellom ulike islamske trosamfunn og i møte med samfunn der islam ikke er hovedreligionen.

I Vest-Europa er problemet ofte å få godkjent muslimsk (og jødisk) slaktemetode. Spørsmålet om halal-kjøtt rører også ved en lang rekke praktiske ordninger, for eksempel halal-mat på sykehus, i forsvaret, i fengsler og i skoler.

Sunni- og sjiamuslimer følger samme spiseregler, men sjiaislam har i tillegg et forbud mot bestemte typer sjømat: Fisk må ha finner og skjell for å være halal. Reker blir vurdert på linje med fisk med skjell og er tillatt, til forskjell fra jødiske spiseforskrifter, men for eksempel hummer, ål og hvalkjøtt er forbudt.

De lærde er ikke alltid enige i detaljene, og i tiåret etter den islamske revolusjonen i Iran i 1979 pågikk en omfattende debatt om hvorvidt stør-rogn (kaviar) var halal eller ikke. Iransk kaviar er en viktig salgs-og eksportartikkel, og mot slutten av 1980-tallet ble problemet løst ved en fatwa som erklærte kaviar av stør for halal.

I det 20. århundre ble nyskrevne håndbøker om halal og haram meget populære over hele den muslimske verden. I sunniislam er sjeikh Yusuf al-Qaradawis bok «Halal og haram i islam» et forbilde for mange; blant sjiamuslimer utga ledende ayatollaher sine synspunkter på halal og haram. Også disse bøkene kommer i oversettelse til europeiske språk.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.