Petroleumsutvinning er en samlebetegnelse for utvinning av råstoffer av petroleum (i hovedsak råolje og naturgass).Når det er funnet olje eller gass, blir det boret avgrensningsbrønner for å bestemme hvor stort feltet er. Dersom letefasen viser at feltet er økonomisk drivverdig, vil feltet utbygges og et sett av brønner bores slik at hele reservoaret kan dreneres så raskt og effektivt som mulig.. Hele artikkelen