Petroleumsutvinning

Petroleumsutvinning, oljeutvinning. Når det er funnet olje eller gass, blir det boret avgrensningsbrønner for å bestemme hvor stort feltet er. Dersom letefasen viser at feltet er økonomisk drivverdig, vil feltet utbygges og et sett av brønner bores slik at hele reservoaret kan dreneres så raskt og effektivt som mulig. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Petroleumsutvinning

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt