Gravitasjonsplattform, en type produksjonsplattform som, istedenfor å være festet til havbunnen med pæler, hviler på havbunnen ved hjelp av sin egen tyngde. Condeep-plattformer og den sentrale tanken på Ekofisk er eksempler. Gravitasjonsplattformer er gjerne laget av betong i kombinasjon med stålkonstruksjoner, og krever gode bunnforhold.