Borekaks, borkaks, materialet som avvirkes under en boreprosess. Borekakset består stort sett av fine partikler som kan gi verdifulle opplysninger om bergarten når de analyseres. Borekaksen transporteres ut av borehullet med borevæsken, ved petroleumsboring med boreslammet. Borekaks skilles ut fra boreslammet ved vibrerende siler og kastes etter å ha blitt tilstrekkelig renset for oljerester.