Produksjonsrør, rør for transport av petroleum fra reservoar til overflate i en petroleumsbrønn. Røret senkes under klargjøring for produksjon ned i brønnen og monteres med pakning mot fôringsrøret over reservoaret. Produksjonsrøret er utstyrt med produksjonssikringsventil, plugger og bl.a. en sleideventil nederst (eng. sliding sleave), som kan gi kommunikasjon mellom produksjonsrør og ringrommet mellom produksjonsrøret og fôringsrøret. Produksjonsrør på norske felt har vanligvis diameter på 4½ til 7 tommer. Se også petroleum (Brønnkomplettering) og brønn (Petroleumsbrønner).