Produksjonsbrønn, petroleumsbrønn som i motsetning til lete- og avgrensningsbrønner er boret spesifikt for å drenere et petroleumsreservoar mest mulig effektivt. Se brønn (Petroleumsbrønner) og petroleum (utvinning).